Ik steun
sluit

Publicaties

Met CTRL+F kan u het eenvoudigst zoeken op een (titel-)woord.

U kan alvast een selectie maken:

  • Publicaties: redactie door Join For Water. De publicaties met als titel Actie-onderzoek zijn het product van een actie-onderzoek in een bepaald land. Ze zijn enkel in de taal van het land beschikbaar. Deze producten zijn niet altijd een geschreven document, er zijn ook bv. documentaires bij.
  • Jaarverslagen: de meest recente, met activiteitenverslag en financieel verslag.
  • Evaluaties: Join For Water laat geregeld een externe evaluatie uitvoeren; wij kiezen voor een evaluatie over een transversaal thema, omdat wij op die manier alle programma’s in alle landen laten evalueren en zo ook kunnen vergelijken en leren van elkaar.
Publicaties
Jaarverslagen
Evaluaties
Video’s