Zet je in als (thesis)student

Handjes wassen op een school in Camp Perrin, Haïti © Dieter Telemans

We willen studenten een goede omkadering geven en zijn daarom verplicht het aantal stage- of thesisplaatsen te beperken tot één of hooguit twee per jaar. De studenten moeten een universitaire of hogeschoolopleiding volgen, of een Manama-opleiding.

Bij de beslissing om in te gaan op een vraag hanteren wij onder andere volgende criteria:

  • Het onderwerp van de studieopdracht is rechtstreeks gerelateerd aan water- of sanitatieproblematiek. De inhoud kan zeer divers zijn (technisch, financieel, economisch, sociaal, beleidsmatig…), maar het resultaat moet voor Join For Water en zijn partners nuttig en toepasbaar zijn.
  • Indien het onderwerp van de thesis of stage betrekking heeft op een concreet land of een bepaalde regio, moet Join For Water ook actief zijn in dit land of deze regio. 
  • Join For Water kan eventueel logistieke ondersteuning bieden, concrete casussen aanleveren en contacten leggen, maar de inhoudelijke sturing moet verzekerd worden door de stagebegeleider of promotor van de universiteit of hogeschool.
  • De opdracht van de student moet resulteren in een voor Join For Water bruikbaar product, zoals een thesis, werkinstrument, databank, simulatiemodel… Het product moet opgesteld worden in de taal van het interventieland of in het Frans indien de studie of stage meerdere landen betreft.
  • De student moet zelf instaan voor de financiering van de kosten van zijn/haar studie of stage (internationale en lokale verplaatsingen, logement, visa, verzekeringen…) of hiervoor een beurs aanvragen. Join For Water heeft hiervoor geen middelen.

Om ons toe te laten een eerste screening te maken van de aanvragen, wensen wij van de studenten volgende gegevens te ontvangen:

  • een CV en een korte motivatiebrief, opgesteld in het Frans;
  • een omschrijving van de studieopdracht (inhoud, methodiek, landenkeuze, duur en periode, motivatie, gewenste input en ondersteuning door Join For Water, mogelijke meerwaarde voor Join For Water).  Deze omschrijving moet opgemaakt zijn in de taal van het beoogde land van de studie of stage, en mag maximaal 1 A4 lang zijn.

Bij een positieve beoordeling van de aanvraag, wordt eerst een interview gehouden. Indien de uitkomst van dit interview positief is, wordt in overleg met de student en bij voorkeur ook met de promotor of stagebegeleider over de inhoudelijke en praktische invulling van de stage of thesis verder overlegd.

Alle aanvragen voor een stage of thesis i.v.m. een watergerelateerd onderwerp in het Zuiden worden gestuurd naar Brent De Smedt: brent.desmedt[AT]joinforwater.ngo.