Water en klimaat

“De regio was hier enorm ontbost, waardoor de impact van de klimaatverandering sterk voelbaar was, zeker in het droogseizoen. Intussen plantte Join For Water samen met onze gemeenschap tienduizenden bomen. De grond blijft langer vochtig en we kunnen opnieuw groenten kweken.” - Jacques Antoine uit Belladère in Haïti. © Dieter Telemans

Wie ‘klimaatverandering’ zegt, zegt ‘water’: regenstormen, overstromingen, een stijgende zeespiegel, veranderende neerslagpatronen, maar ook waterschaarste en langere droogteperiodes. 

De landen in het Zuiden ondervinden al jaren de impact van de klimaatverandering, worden harder getroffen en zijn veel kwetsbaarder voor de gevolgen ervan. Join For Water en zijn partners zetten steeds meer projecten op om mensen weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Die initiatieven gaan heel breed: we zetten grote waterbeheersplannen op, zaaien waterzuinige gewassen, introduceren duurzame irrigatietechnieken, maar planten ook bomen in ontboste gebieden, zodat regen de tijd krijgt om in de grond te dringen en ook langer in de grond blijft. 

Strijd om water

Hoe meer broeikasgassen we uitstoten, hoe sneller de aarde opwarmt. Per 1°C stijging van de temperatuur van het aardoppervlak is er ongeveer 3% meer verdamping. Gevolgen: intensere neerslag, meer grote overstromingen en meer orkanen, maar ook meer en langere periodes van droogte (op andere plaatsen of in andere periodes van het seizoen). 

Ons huidige productie- en consumptiepatroon gaat nog steeds uit van oneindig beschikbare hulpbronnen. We moeten ons realiseren dat dit niet zo is. De tijd dringt. Als we geen ingrijpende maatregelen nemen, investeren in innovatie en ons gedrag aanpassen, mogen we ons verwachten aan opdrogende waterbronnen en afnemende drinkwaterkwaliteit. De strijd om drinkbaar water zal op het scherpst van de snee gevoerd worden. 

Volgens het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is Integraal Waterbeheer het uitgelezen instrument om de negatieve gevolgen van de opwarming van de aarde op te vangen. Join For Water past de principes van Integraal Waterbeheer al jaren in al zijn projecten toe. Het is het beheer van de waterkwantiteit en -kwaliteit, van het leven in en rond het water, de coördinatie van land- en waterbeheer, rekening houdend met alle gebruikers, vandaag en morgen.