Visie en Missie

Water, een hefboom, letterlijk en figuurlijk.

Join For Water draagt bij tot de ontwikkeling van de gemeenschappen in de wereld zodat ze, dankzij de sociale en economische verbeteringen, zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien, hun weerbaarheid verhogen, zichzelf kunnen ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen maken.
Een sleutelfactor in dit proces is een inclusieve en duurzame toegang tot water en waterdiensten en kwaliteitsvolle sanering.

Join For Water versterkt het rechtvaardig, duurzaam en participatief waterbeheer en watergebruik.

  • 'rechtvaardig' veronderstelt solidariteit onder alle gebruikers, waarbij iedereen recht heeft op voldoende water voor een gezonde menselijke ontplooiing.
  • 'duurzaam' streeft ernaar het beschikbare water zo goed mogelijk te gebruiken, zonder een hypotheek te leggen op de kansen van anderen en van het leefmilieu, nu en in de toekomst.
  • 'participatief' vereist de betrokkenheid van elk individu, elke gemeenschap en elke lokale autoriteit en dit met respect voor de gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen de geslachten.

Join For Water wil deze visie waar maken door:

  • participatieve en innovatieve ontwikkelingsprogramma's te steunen, die tot doel hebben om de socio-economische situatie van de bevolking te verbeteren via een verbeterde toegang, het beheer, de verdeling, de valorisatie en het gebruik van water;
  • de samenwerking te bevorderen tussen alle betrokken partijen bij de planning en uitvoering van lokale ontwikkeling, met inbegrip van de organisaties uit de civiele maatschappij, de watergebruikers, de leveranciers en de plaatselijke besturen;
  • via pleitbezorging het debat over rechtvaardig, duurzaam en participatief waterbeheer en watergebruik te stimuleren. De ervaringen en de innovatieve oplossingen van Join For Water en haar partnerorganisaties kunnen dit debat voeden;
  • een hefboom te zijn: door het verstevigen van de capaciteiten, inzichten en positie van organisaties die het potentieel hebben om de opgedane kennis uit deze innoverende programma's te vermenigvuldigen.

Zie ook onze Theory of Change.