Start een actie of steun

Water halen in Benin © Stéphane Brabant

Samen met zijn partners en de lokale bevolking slaagt Join For Water erin om jaarlijks tienduizenden mensen aan drinkbaar water, betere hygiënische voorzieningen en/of irrigatiewater voor landbouw te helpen. De gemiddelde kostprijs van onze werking per inwoner in het Zuiden is 50 euro. Elke gift, klein of groot, is heel erg welkom! Het werk is nog niet af… Er zijn nog steeds 785 miljoen mensen zonder toegang tot veilig drinkwater, en liefst één derde van de wereldbevolking heeft nog geen voldoende sanitaire voorzieningen.

Bedragen vanaf 40 euro per kalenderjaar zijn fiscaal aftrekbaar (*). U krijgt er dus tot 45% van terug via uw belastingen. Een gift van 40 euro kost u dus eigenlijk maar 22 euro. Maakt u mee het verschil?

Gift

Schrijf jouw gift over op BE22 5230 8036 1747 en vermeld je naam en adres of schenk online. Voor giften vanaf 40 euro per kalenderjaar verstuurt Join For Water een fiscaal attest in de maand februari of maart van het volgende kalenderjaar.

IBAN: BE22 5230 8036 1747
BIC: TRIOBEBB

Noot: voor slechts 50 euro zorg jij dat één burger in de armste gebieden van de wereld over drinkbaar water beschikt in zijn of haar onmiddellijke omgeving!

Permanente opdracht

Komt het je beter uit kleinere sommen te storten in plaats van één jaarlijkse som? Dan is een permanente opdracht een goede oplossing. Een permanente opdracht kan je ingeven via je online banking systeem of je kan je bank vragen om maandelijks een bedrag  te storten op ons rekeningnummer:

IBAN: BE22 5230 8036 1747
BIC: TRIOBEBB

Je ontvangt automatisch een fiscaal attest in de maand februari of maart van het volgende jaar voor de totaal gestorte som.

Een feest?

Organiseer je dit jaar een feest voor je familie, vrienden en kennissen? Laat ook de wereldburgers van het Zuiden meevieren! In plaats van nog eens al die geschenken te ontvangen waar je toch geen blijf mee weet, geef je je gasten de kans om vrijwillig Join For Water en zijn projecten te steunen via rekeningnummer:

IBAN: BE22 5230 8036 1747
BIC: TRIOBEBB

Vraag je gasten om hun naam en adres bij de storting te vermelden. Elke schenker ontvangt automatisch een fiscaal attest in de maand februari of maart van het volgende jaar.

 

(*) Voor giften die het resultaat zijn van inzamelingen, verkoopacties of bijdragen van verschillende mensen en op rekeningnummer BE22 5230 8036 1747 van Join For Water worden gestort, kan Join For Water geen fiscaal attest uitreiken. Voor stortingen op het rekeningnummer BE22 5230 8036 1747 van Join For Water van meerdere giften via een verzamelrekening, kunnen geen individuele attesten worden uitgereikt. Individuele giften vanaf 40 euro op jaarbasis die rechtstreeks op het rekeningnummer BE22 5230 8036 1747 van Join For Water gestort worden, komen in aanmerking voor een fiscaal attest. Aan deze regels moeten wij ons strikt houden.