Publicaties Join For Water

De publicaties met als titel ::: Actie-onderzoek ::: zijn het product van een actie-onderzoek in een bepaald land. Ze zijn enkel in de taal van het land beschikbaar. Deze producten zijn niet altijd een geschreven document, er zijn ook bv. documentaires bij. Van de andere publicaties kan je meestal ook een gedrukte versie bekomen via info [at] joinforwater.ngoDuidelijk titel, taal,  aantal exemplaren en verzendadres vermelden a.u.b.

La GIRE décryptée

La GIRE décryptée

La GIRE décryptée - Integraal Waterbeheer ontcijferd
2010 – Protos/F. Rosillon – 144 p. – FR
Deze publicatie is opgemaakt i.s.m. prof. F Rosillon van de universiteit van Luik, geeft in een zeer bevattelijke taal een beeld van de huidige watersituatie en de uitdagingen in Haïti. Ook  wordt een aantal concrete pistes voor een beter waterbeheer ontwikkeld, gebaseerd op een doorgedreven analyse van de Haïtiaanse context en van ervaringen in andere landen.

Klimaat, water en ontwikkeling

Klimaat, Water en Ontwikkeling

Klimaat, Water en Ontwikkeling
2008 – Protos – 67 p. – NL/FR/ENG
De directe gevolgen van de klimaatverandering zijn het hardst merkbaar via water. Te veel water in een te korte periode op één plaats; te weinig water gedurende een langere periode in andere regio’s. Integraal Waterbeheer dringt zich op als methode om voldoende capaciteit bij de bevolking in het Zuiden te verkrijgen om zich te kunnen aanpassen aan de nieuwe situaties.

Klimaatchaos

Klimaatchaos

Klimaatchaos in het Zuiden - De slachtoffers aan het woord
Wereldmediatheek - 53 min. – NL/FR/ENG
De klimaatverandering eist nu al miljoenen slachtoffers. Niet bij ons, maar in het Zuiden. Landbouwers, veetelers en vissers klagen er over dolgedraaide seizoenen, allesvernietigende stortbuien en cyclonen, verschroeiende droogte, en een gebrek aan zoet water. Getuigen en experts komen aan het woord over de snel toenemende armoede als gevolg van de klimaatverandering. Wat aanvankelijk louter een milieuprobleem leek, blijkt uit te draaien op een ongeziene humanitaire catastrofe.
Zie www.klimaatchaos.be

Water en landbouw

Water en landbouw in ...

Water en landbouw in een internationaal perspectief
2007 – Protos – 78 p. – NL/FR
De brochure belicht verschillende facetten: zal er genoeg water zijn voor de landbouw?; de verschillende irrigatiesystemen en -technieken; een toelichting over alternatieve verbeteringen rond landbouw; het hergebruik van water voor landbouw; de begrippen waterrechten en waterhandel; algemene benadering voor duurzamer waterbeheer in de landbouw; …

20 jaar in het water

20 jaar in het water

20 jaar in het water
2003 – Protos – 172 p. – NL/FR
De rol van Protos stopt niet bij de aanleg van een waterleiding of de vorming van een beheercomité. De ontwikkeling van de watersector, en dus ook van de levens- en ontwikkelingskansen van miljoenen mensen is niet alleen een technisch probleem...

Drinkwatervoorziening in Vlaanderen vanaf 1800

Drinkwatervoorziening in ...

Drinkwatervoorziening in Vlaanderen vanaf 1800 tot heden: Kan de organisatie van de Vlaamse drinkwatervoorziening inspirerend werken voor het Zuiden?
2002 – Protos – 36 p. – NL/FR
Door het recent doorgevoerde of geplande decentralisatieproces in veel landen in het Zuiden, wordt de bevoegdheid over water naar het lokale niveau doorgeschoven. De publieke drinkwatervoorziening zoals ze georganiseerd is in Vlaanderen en België kan het Zuiden inspireren.

Manuel de Topographie

Manuel de Topographie

Manuel de Topographie, destiné aux hydrotechniciens
2002 – Protos – 165 p. – FR – gedrukte versie.
Bedoeld als referentiewerk voor ingenieurs en topografen die in de drinkwatersector in het Zuiden werken. Gebaseerd op de ruime ervaringen van Protos.  Na een theoretische inleiding volgt een voorstelling van de verschillende stappen in het topografische werk.

Manuel pour les adductions villageoises

Manuel pour les adductions ...

Manuel pour les adductions villageoises: les adductions d’eau potable, destiné aux hydrotechniciens
2002 – Protos – 302 p. – FR
Bedoeld als referentiewerk voor ingenieurs  of vergelijkbare professionals die in de drinkwatersector in het Zuiden werken. Gebaseerd op de ruime ervaringen van Protos.  Het boek stelt de verschillende fasen in de realisatie van een drinkwatervoorziening voor: van de broncaptatie tot het beheer van de systemen.

Pagina's