Publicaties Join For Water

De publicaties met als titel ::: Actie-onderzoek ::: zijn het product van een actie-onderzoek in een bepaald land. Ze zijn enkel in de taal van het land beschikbaar. Deze producten zijn niet altijd een geschreven document, er zijn ook bv. documentaires bij. Van de andere publicaties kan je meestal ook een gedrukte versie bekomen via info [at] joinforwater.ngoDuidelijk titel, taal,  aantal exemplaren en verzendadres vermelden a.u.b.

::: Actie-onderzoek :::

Action research on the development of a monitoring tool on local climate change adaptation
2015 - Oeganda - Engels
Bestaat ook in het Frans

::: Actie-onderzoek :::

La gestion de l’eau potable et d’assainissement par les Gouvernements Autonomes Décentralisés municipaux en Equateur
2015 - Ecuador - Frans

::: Actie-onderzoek :::

Fonctionnement des ACEP dans les communes de l’Atacora et de la Donga au Bénin
2015 - Benin - Frans

::: Actie-onderzoek :::

Consolider le contrôle citoyen des usagers de l'eau
2015 - Benin - Frans

::: Actie-onderzoek :::

Docu: What fire ants know...
2016 - Oeganda - Engels
Kijk hier

Water en conflicten

Water en conflicten

2005 - Protos - 47 p. - Nederlands
Talloze samenlevingen worden momenteel bedreigd door een tekort aan water, wat een probleem vormt voor het in stand houden en verder ontwikkelen van hun welvaart en welzijn en van de internationale en nationale stabiliteit. De groeiende ongelijkheid in de verdeling van water kan leiden tot interne spanningen en internationale conflicten. Met de realisatie van deze brochure wil PROTOS een bijdrage leveren tot de discussie over de wereldomvattende waterproblematiek en de dreigende conflicten in verband met water.

Livre bleu Bénin

Livre bleu Bénin - rapport complet

2009 - PNE - Protos - français - 103 p.
L’eau, l’assainissement, la vie et le developpement humain durable

Livre Bleu Bénin

Livre bleu Bénin

2009 - PNE - PDM - Protos - Frans - 12 p.
Het Blauwe Boek Benin - Livre Bleu: een alternatieve kijk op de waterstatistieken
De statistieken kunnen mooie cijfers geven, maar de achtergronden tonen vaak een minder rooskleurig beeld.

Pagina's