Join For Water heeft een nieuwe directeur

"Je hoeft niet per se een prominente activist te worden om te helpen bij de strijd tegen water-onrecht: door bewuster water te verbruiken, maak je al een belangrijk verschil."

Bart Dewaele (51) is de nieuwe directeur van Join For Water en volgt Vincent Volckaert op, die de organisatie leidde van 2013 tot 2020. Bart brengt heel veel ervaring mee. "Op wereldschaal wordt duidelijk hoe (on)oordeelkundig gebruik van water rechtstreeks verband houdt met de klimaatcrisis. We moeten vernuftig blijven om in die nieuwe lokale en mondiale contexten oplossingen te bieden die duurzaam zijn, technisch goed in elkaar zitten, sociaal rechtvaardig én in de gemeenschap verankerd zijn."

Bart Dewaele: "Water is een bevattelijke materie waar we dagelijks mee bezig zijn. Ons lichaam is 2/3e water. Dorst snijdt ons in de vezels. Ziek worden omdat handen niet gewassen zijn, kennen we nu van heel nabij. Voor ons lijkt het evident dat we thuis over stromend water kunnen beschikken.

Aan die herkenbare dagelijkse beleving kan je meer complexe thema’s vastknopen. Vrouwen dragen de meeste lasten om in water te voorzien: dit is meestal een uitdrukking van genderonrechtvaardigheid. Water wordt private eigendom en zo kostbaar als goud: hier zijn mechanismen van het versterken van extreme ongelijkheid in het spel. Aanhoudende droogtes worden nog onvoldoende herkend als een gevolg van de opwarming van de aarde: politici moeten we wakker schudden omdat de klimaatkwestie een urgente crisis is. 

Omdat water overal is, maar ook deel van ons eigen leven is, krijgt iedereen de kans om zelf iets te doen. Je hoeft niet per se een prominente activist te worden om te helpen bij de strijd tegen water-onrecht: door bewuster water te verbruiken, maak je al een belangrijk verschil. Zo is onze actie watertelt.be een knap voorbeeld van hoe je als individuele burger toch een groot verschil kan maken door enkele van je verbruiksgewoontes aan te passen."

Loopbaan

Bart Dewaele: "Net voor de legerdienst werd afgeschaft, werd ik in 1991 nog opgeroepen. Leren kogels afschieten en bommen gooien om andere jonge mensen het leven te ontnemen, strookte echter niet met mijn geweten. Als gewetensbezwaarde moest ik me het dubbele van de termijn inzetten voor de gemeenschap. Waar ik deze ‘straf’ zou uitzweten, mocht ik zelf kiezen. Het werd 11.11.11 – de koepel van de Noord-Zuidbeweging – waar ik de vrijwilligers in Vlaams-Brabant ondersteunde. Mijn soldij stelde weinig voor maar ik kreeg – zoals het hoort voor een ontwikkelingsorganisatie –  kansen om creatief te zijn, bochten te missen en me te herpakken, steeds beter te worden. 

Bij mijn eerste inzet in het Zuiden van 1993 tot 1996 ging het meteen hard. Ik kon aan de slag bij een project in een afgelegen stadje in Noord-Ghana. ik mocht er bijdragen aan de oprichting van een radiostation dat naast lokale muziek ook educatieve programma’s moest brengen. De materiële kant van die oprichting verliep uitstekend, het radiostation kwam er en vandaag bestaat het nog steeds. Maar het kwam pas op dreef toen de lokale bevolking er écht zeggenschap over kreeg. Een wijze les die ik tot op vandaag meedraag.

Na enkele jaren als leerkracht in het VTI Waregem, keerde ik in 2000 met vrouw en twee kleuters terug naar Afrika. Vanuit Ouagadougou in Burkina Faso vertegenwoordigde ik Broederlijk Delen in de Sahel. In deze dorre regio is water voor landbouw en voor een gezond leven cruciaal. 

In 2004 werd ik diensthoofd van de Zuidwerking van Broederlijk Delen in Brussel. Een rijke ervaring die ik in 2007 meenam naar de job van algemeen directeur van VVOB, een vzw van de Vlaamse overheid die de kwaliteit van onderwijs in ontwikkelingslanden versterkt. Na twee mandaten in die functie, sprong ik een jaar in als interim-hoofd van de programma’s van Oxfam Solidariteit."

Ambities

Bart Dewaele: "Join For Water is een ngo die gedreven wordt door mensenrechten en die daarom verder kijkt dan de grenzen van ons dorp en land. In het Zuiden worden mensen het zwaarst getroffen door een gebrekkige toegang tot zuiver water. Met onze steun aan lokale partners zal Join For Water blijven uitblinken in projecten die de middelen efficiënt besteden en die concrete resultaten brengen. Ondernemers en de privésector zijn onze bondgenoten om water als een gemeengoed billijk en duurzaam te beheren. 

Tegenover water als een recht voor burgers, staat de plicht van de overheid om dit recht te verzekeren. Daarom mag Join For Water nog meer opbouwend-kritisch zijn naar de verantwoordelijke overheden, in partnerlanden, op internationaal vlak maar ook in België. 

Join For Water mag internationaal nog bekender worden als dé expert in het vlot doen samenwerken van gebruikers, overheden en de privésector rond water en sanitatie. In eigen land zou onze stem nog luider kunnen klinken om de dimensie van mensenrechten en van duurzaamheid rond waterbeheer altijd mee te laten nemen. We kunnen nog meer handelingsmodellen ontwikkelen rond ‘onze’ waterzaak voor burgers en vrijwilligers."