Meer nalaten via uw testament

Agnes nam Join For Water als goed doel op in haar testament.

Door Join For Water op te nemen in uw testament helpt u ons om méér mensen te geven waar ze van nature recht op hebben: drinkbaar water. U maakt er de wereld net dat stukje beter door. Want wie een waterpunt in de nabijheid heeft, is minder vaak ziek. Kinderen hoeven geen 4 uur per dag meer te wandelen om water te halen en kunnen naar school. En vrouwen hebben wél tijd om op het land te werken en voor een inkomen te zorgen.

Per 1 juli 2021 wordt een wijziging in het Vlaamse erfrecht van kracht. Het duolegaat wordt afgeschaft. In de plaats wordt het mogelijk om na te laten aan een goed doel tegen 0% erfbelasting. Dat is goed nieuws, want steeds meer mensen nemen een goed doel op in hun testament. Zo blijven zij het belangrijke werk van hun favoriete goede doel steunen, ook wanneer ze er niet meer zijn. Als de erfbelasting verlaagd wordt naar 0%, gaat een groter deel van de erfenis naar de werking in het Zuiden.


Ook als u bij leven een schenking doet aan het goede doel, is het tarief 0%.

Reeds opgemaakte duolegaten blijven sowieso uitvoerbaar tot 1 juli 2021. Na 1 juli 2021 laat u uw testament met duolegaat best aanpassen, maar u hoeft natuurlijk niet te wachten tot dan. 

Woont u als erflater in het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan verandert er niets. In dat geval kan u nog steeds een duolegaat inschrijven in uw testament.
 

Download onze brochure "Laat iets essentieels na":

PDF-pictogram laat_iets_essentieels_na.pdf

Meer info?

Spreek erover met uw notaris, of contacteer onze vertrouwenspersoon voor meer informatie: marleen.vos [at] joinforwater.ngo (09 235 25 17 of 0498 16 88 93).


Marleen Vos, verantwoordelijke schenkingen en legaten