Jaarverslagen

Het jaarverslag van Join For Water (vroeger: Protos) bestaat uit

  • een activiteitenverslag 
  • een financieel verslag
  • een sociaal en milieuverslag volgens GRI (tot en met 2017)
Jaarverslag 2020

2020: Jaarverslag

Er waren veerkracht en extra inspanningen nodig om in de bijzondere omstandigheden van 2020 de 'gewone' activiteiten te realiseren.
Het jaarverslag biedt een selectie aan verhalen en getuigenissen hierover. Het financieel verslag vervolledigt het beeld van 2020.
 

2019: Jaarverslag

De wereld staat voor ongeziene uitdagingen. Dicht bij huis en in onze partnerlanden zijn we door de corona-epidemie geconfronteerd met de kwetsbaarheid van ons bestaan. Terwijl in België alle middelen ingezet werden - van verhoogde hygiënemaatregelen, fysieke afstand tot een sterk uitgebouwd gezondheidssysteem - werd er in onze partnerlanden met beperktere middelen gestreden. Toegang tot water en hygiëne speelt ook daar een sleutelrol – iets waar Join For Water zich al meer dan 40 jaar voor inzet.

2018: Jaarverslag

Al meer dan 40 jaar voorziet onze organisatie elk jaar tienduizenden mensen van duurzame oplossingen voor drinkwater, sanitair, hygiëne en water voor landbouw. De praktijk leert ons dagelijks dat water kostbaar is en niet oneindig. Om nog meer mensen te mobiliseren rond het thema ‘water, hygiëne en sanitatie’, kreeg Protos begin 2019 een meer wervende naam. Join For Water behoudt zijn ambities en strategieën maar nodigt nog meer uit tot samenwerking.

Protos Jaarverslag 2017

2017: Jaarverslag

Veel landen in ontwikkeling en zeker de landen waar Protos actief is, staan nog onderaan de serviceladder wat betreft drinkwater en sanitaire voorzieningen. Protos zet in al zijn programma’s al jaren in op een goed en duurzaam beheer van de drinkwater- of de sanitaire voorziening. Het gaat immers om veel meer dan de constructie van systemen... Lees er meer over in ons jaarverslag, met een activiteitenverslag, een duurzaamheidsverslag en een financieel verslag.

Pagina's