Regionaal forum voor drinkwatercomités Ituri

Een vertegenwoordigster van een van de comités aan het woord.

In Congo zijn de wegen vaak in erbarmelijke staat, waardoor heel wat gemeenschappen geïsoleerd en op zichzelf aangewezen zijn. Dat betekent dat ook de beheerscomités voor drinkwater in bepaalde dorpen zelfstandig hun problemen moeten oplossen. Vaak komt hier een grote dosis creativiteit aan te pas maar tegelijk blijven heel wat problemen onopgelost.

Join For Water ondersteunt deze beheerscomités en brengt hen geregeld samen in een regionaal forum. Join For Water brengt zelf externe expertise in (o.a. uit andere landen waar we actief zijn), maar ook de vertegenwoordigers van de comités delen hun ervaringen, leggen onopgeloste problemen op tafel en debatteren in een open atmosfeer over voor- en nadelen van bepaalde oplossingen. 

Eind 2016 organiseerde Join For Water zo’n bijeenkomst in Mahagi, in de provincie Ituri, Oost-Congo. Vertegenwoordigers van 19 comités hebben er gedurende enkele dagen de mogelijkheid gehad om hun situaties te analyseren en met een heleboel nieuwe ideeën terug te keren. Het is duidelijk dat enkel door een goed beheer de watervoorziening echt gegarandeerd kan worden. En om tot een goed beheer te kunnen komen is uitwisselen van expertise een absolute must.

 

Wat is een beheerscomité voor drinkwater?
Een beheerscomité bestaat uit een aantal geëngageerde lokale vrijwilligers, die zich ontfermen over een lokaal deel van een drinkwaternet of over een bepaald drinkwaterpunt. Ze bepalen de tarieven voor de verkoop van het water (die liggen natuurlijk een stuk lager dan bij ons), innen het geld, verzorgen de boekhouding, en staan in voor het onderhoud. Als er herstellingen nodig zijn, worden die gefinancierd met de inkomsten van de waterverkoop. Een beheerscomité is dus onmisbaar voor het goed blijven werken van de infrastructuur.

Follow
us