Arcadis, partner in kennis

Uiteindelijk kregen meerdere partners van Join For Water een introductie in geografische informatiesystemen. (c) Ewald Van den Auwelant - Join For Water

BURUNDI - Join For Water werkt met verschillende soorten partners en donoren. Zo is er Arcadis Belgium dat Join For Water al vele jaren steunt door gratis kennis en expertise te verlenen. Dat is erg nuttig want Join For Water heeft zelf niet voor elk aspect de nodige technische kennis in huis. Het is fijn om op zulke partners te kunnen rekenen.

Net zoals Join For Water wil Arcadis inzetten op duurzaamheid, door partners te helpen met oplossingen die robuust en effectief zijn en die passen binnen de natuurlijke grenzen van onze planeet. Onder meer verstedelijking en klimaatopwarming zorgen wereldwijd voor een druk op steden, gemeenschappen en natuurlijke hulpbronnen. Arcadis wil de krachten bundelen om oplossingen te ontwikkelen voor deze wereldwijde uitdagingen van vandaag. 

In het kader van een project van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling in Burundi, werkt Join For Water samen met Arcadis. Medewerker Ottelien Claeys ging begin oktober een week naar Burundi om aan de lokale partners van Join For Water een training te geven in geografische informatiesystemen (GIS) en cartografie. Ze vertelt over deze intense week.

Ottelien: “Bij Arcadis werk ik als projectingenieur, zowel voor infrastructuurprojecten als voor milieuprojecten. Mijn takenpakket is heel gevarieerd en gaat van het opmaken van project- en startnota’s voor grootschalige infrastructuurprojecten, tot meewerken aan een milieu-analyse van nieuwe windturbines. In het werk dat ik doe, werk ik ook vaak met geografische informatiesystemen (GIS), zowel voor analyses als voor het opmaken van kaarten. 

Binnen Arcadis werd er gepolst naar kandidaten voor een GIS-opleiding in Burundi. Ik was meteen enthousiast en stelde me kandidaat om in Burundi GIS te gaan voorstellen aan de partners op het terrein en hun de beginselen ervan bij te brengen. De kennis van GIS was nog relatief beperkt bij de partners. Het bleek dan ook moeilijk om interventiegebieden te lokaliseren en om aan overheidsinstanties, lokale bevolking te rapporteren over het werk dat de partners van Join For Water en Join For Water zelf uitvoeren in Burundi. 

Het was dus de bedoeling om een basisintroductie te geven. Daarna konden we dan focussen op lokale noden en problemen, zoals het in kaart brengen van interventiezones op basis van coördinaten die in het veld worden genomen. Oorspronkelijk zouden we de vorming aanbieden aan het team van AVEDEC, maar uiteindelijk hebben ook nog andere partners de lessen gevolgd, waaronder mensen van Adisco, OAP, Greening Burundi en Vétérinaires sans Frontières.” 

Extra oefensessie

“Het was een heel intensief traject, waarvoor ik veel had voorbereid, maar al snel merkte ik dat het belangrijk was om ter plaatse in te spelen op vragen die zich stellen en problemen die zich voordoen. Ik denk dat het ook voor de deelnemers aan de opleiding intensief was, zij moesten op korte tijd heel wat geografische termen en cartografische technieken in de vingers krijgen.

De deelnemers waren enthousiast en er kwamen veel praktische vragen. Voor de medewerkers van AVEDEC, de Burundese partner van Join For Water, hebben we zelfs een extra oefensessie ingericht op zaterdagvoormiddag. Ze zien het zitten om de kennis in de praktijk om te zetten.

De week was dus goed gevuld, sightseeing was er niet echt bij. De terreinbezoeken in Bubanza en Isare waar Join For Water met zijn partners actief is, waren wel heel interessant. En op zondag kon ik toch een nijlpaard en een krokodil spotten tijdens een uitstap naar een natuurgebied.

Er zijn niet meteen plannen voor een vervolg, maar ik zou geen neen zeggen als de vraag zou komen om terug te gaan.”

MET DANK AAN OTTELIEN CLAEYS en ARCADIS BELGIUM

ARCADIS
Arcadis is een ontwerp- en adviesbureau voor zowel de natuurlijke omgeving, als voor de gebouwde omgeving. Arcadis streeft naar het verbeteren van de kwaliteit van leven en focust op het ontwikkelen van oplossingen die gericht zijn op belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Het is de bedoeling om duurzame plekken te creëren en te beheren, waar het goed is om te wonen, te leven en te werken. Er wordt onder meer gewerkt op het vlak van architectuur, design en engineering, milieu, projectmanagement, digitale omgeving, duurzaamheid,…